Noteikumi

DISTANCES LĪGUMS

ecomm

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietne “ahmadtea-shop.eu” (turpmāk tekstā – Ahmad Tea Shop) īpašnieku DRY DRY Baltic SIA, vien. reģistrācijas Nr. 40103676381, reģistrēts 2013. gada 30.aprilī, juridiskā adrese: Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV - 1010, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu Ahmad Tea Shop interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Ahmad Tea Shop interneta tirdzniecības vietnē.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Ahmad Tea Shop katalogā pieejamas preces (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā Ahmad Tea Shop. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., personas datus, savu kontaktinformāciju, un nospiežot uz lauka „Apstiprināt pasūtījumu“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz sales@ahmadtea-shop.eu. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītājās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot Latvijas Pasts VAS (turpmāk pasts) un VENIPAK Latvija SIA (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar pasta/kurjerpasta piegādes noteikumiem un Ahmad Tea Shop mājaslapā, sadaļa “Piegāde” noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 11:00 līdz 17:00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu automātiski pēc pasūtījuma veikšanas, kā arī e-pasta veidā. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad pasūtījums ir veiksmīgi apmaksāts ar kredītkarti Ahmad Tea Shop mājaslapā, vai kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Pasta/kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un, tas ir noticis nepareizi, to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu sales@ahmadtea-shop.eu. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājaslapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, Latvijā, LV-1010) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais piegādes laiks ir noradīts Ahmad Tea Shop mājaslapā, sadaļa “Piegāde”, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt ilgāku laiku, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas EUR ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā Ahmad Tea Shop ar kredītkarti (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) vai ar pārskaitījumu uz DRY DRY Baltic SIA konta numuru, kas norādīts rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Pārdevējs neredz un neglabā Pircēja kartes datus, tāpēc tie ir drošībā.

12. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

13. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

PVN atmaksa
Eiropai

Iespēja pasūtīt ar 0% PVN likmi, ja Jūs esat Eiropas savienības PVN maksātājs

Piegāde pa pastu
visā pasaulē

Piegāde pa pastu uz jūsu norādīto pastas nodaļu

Ekspress piegāde
ar kurjeru

Piegāde visām Baltijas valstīm
uz Jūsu adresi 48-72 stundu laikā

Droši maksājumi
Online

Droša FirstData SSL šifrēšana maksājuma datiem

Mūsu Sertifikāti un Apbalvojumi